Annuleringsvoorwaarden

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als je toch niet kunt deelnemen. De annulering moet schriftelijk gebeuren. Dat kan per mail naar [email protected]. Vermeld je naam, e-mailadres, rekeningnummer en de naam van de workshop.

Bij een annulering tot tien dagen voor de workshop wordt je inschrijvingsgeld terugbetaald, behalve de administratiekosten. Die bedragen 10 euro.

Bij een annulering vanaf de negende dag voor de workshop of bij afwezigheid op de dag zelf moet je de volledige deelnameprijs betalen.
Bij annulering wegens een overlijden, ziekte of werk krijg je je deelnamegeld – met afhouding van administratiekosten – terugbetaald als je de nodige bewijsstukken voorlegt (overlijdensbericht, ziektebriefje, brief van de werkgever).


Curioso behoudt het recht om een workshop te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of als de workshopbegeleiding door ziekte niet beschikbaar is. In dat geval betalen wij het volledige inschrijvingsbedrag terug.

Curioso behoudt de volgende wettelijke maatregelen als een workshop geannuleerd moet worden wegens overmacht, zoals bij een coronacrisis:

  • De onderneming die een evenement organiseert, heeft het recht om niet terug te betalen als hetzelfde evenement op een latere datum wordt georganiseerd.

  • Een terugbetaling kan wel voorzien worden als de consument kan aantonen dat hij of zij in de onmogelijkheid is om op die nieuwe datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen, begrafenis). Hier gelden dezelfde annuleringsvoorwaarden als hierboven 'bij een annulering wegens overlijden, ziekte of werk'.

  • Een terugbetaling kan wel als het evenement niet op een latere datum georganiseerd kan worden. Er wordt wel een voldoende tijdsbestek voorzien voor de terugbetaling, zodat de terugbetalingen in de tijd gespreid kunnen worden.

We doen er uiteraard alles aan om een veilige omgeving te creëren, met optimale hygiëne- en afstandsmaatregelen en indien nodig vlotte omboekingsmogelijkheden.