Privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke informatie wij verzamelen wanneer u:

 

 • Lid wordt van onze club.

 • Een feest of evenement boekt.

 • Vragen stelt over lidmaatschap of andere vragen stelt over onze producten.

 • Zich inschrijft op onze nieuwsbrief.

 • Onze website gebruikt.


Deze privacyverklaring legt ook uit hoe en waarom we uw persoonlijke informatie gebruiken, met wie we uw persoonlijke informatie delen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

 • Uw persoonlijke basisgegevens (bijvoorbeeld naam en geslacht).

 • Contactgegevens (bijvoorbeeld adres, emailadres en telefoonnummers).

 • Financiële gegevens van het hoofdlid (bijvoorbeeld gegevens over eventuele betalingen die u aan ons heeft gedaan en waar nodig uw bankgegevens).

 • Informatie over hoe u onze club gebruikt (bijvoorbeeld gevolgde lessen en uw aankopen).

 • Correspondentie die wij met u hebben gevoerd.

 

Soms zijn er fotografen aanwezig tijdens sessies, maar we zijn erg voorzichtig om alleen foto's te maken van mensen die dat willen en daarvoor toestemming hebben gegeven.  We zorgen er ook voor dat iedereen weet wanneer er een fotograaf in de club is.

 

Potentiële leden en vragen

Als u geïnteresseerd bent om lid te worden van onze club verzamelen wij uw naam, contactgegevens, andere gegevens die relevant zijn voor het evenement (bijvoorbeeld de namen en geboortedata van de kinderen en alle correspondentie die wij met u hebben).

 

Hoe wij informatie verzamelen

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie uit:

 

 • Lidmaatschap aanvraag- of aanmeldingsformulieren en ondersteunende informatie.

 • Bank betalingen.

 • Reserveringsaanvragen voor evenementen en workshops

 • Fotografie (alleen met toestemming).

 • Facebook.

 • Wij verzamelen deze informatie persoonlijk, via de telefoon, per e-mail, via ons receptieteam of via onze webformulieren.


 

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voornamelijk om ervoor te zorgen dat onze sessies goed draaien en iedereen een geweldige tijd heeft.  Maar we gebruiken uw persoonlijke informatie ook om:

 • Uw workshops te boeken.

 • U te voorzien van informatie over en u op de hoogte te houden van uw workshops en ander belangrijk nieuws.

 • Ons personeel te ondersteunen en te managen.

 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld informatie verstrekken aan regelgevende instanties).

 • Onze wettelijke rechten uit te oefenen (inclusief juridische procedures).

 • Plaatsen van advertenties op Facebook.

 • Met uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken in promotiemateriaal.

 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij u ook op de hoogte houden van onze andere producten en evenementen.

 

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Onze belangrijkste rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk is voor ons lidmaatschapscontract met u en uw gezin.  Als u ons geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij mogelijk niet voldoen aan onze verplichtingen op grond van ons contract met u of kan dit leiden tot een vertraging in onze dienstverlening aan u.

 

Belangrijk is dat wij altijd uw toestemming zullen vragen voordat wij:

 • Foto's van u maken.

 • Uw persoonlijke gegevens gebruiken in promotiemateriaal.

 • U toevoegen aan onze nieuwsbrief.

Elk gebruik van uw persoonlijke informatie dat niet gebaseerd is op uw toestemming of noodzakelijk is voor het contract dat wij met u hebben, zal plaatsvinden ten behoeve van de legitieme belangen van ons bedrijf.  Wij zullen altijd rekening houden met uw rechten en uw privacy voordat wij uw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden van ons bedrijf.  Wanneer uw rechten of privacy zwaarder wegen dan onze zakelijke belangen, zullen wij uw persoonlijke informatie niet gebruiken.

 

Los van ons contract met u en ons bedrijf, zullen wij uw persoonlijke informatie ook gebruiken wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  Bijvoorbeeld als wij uw persoonlijke gegevens moeten verstrekken aan een toezichthouder of lokale autoriteit.  In zeer beperkte situaties kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze wettelijke rechten uit te oefenen (inclusief met betrekking tot juridische procedures).